ifikozosseg
..:Bejelentkezés:..
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
..:A hét idézete:..
  
 
"Aki szeretetben él, nem büszke, nem akar másokon uralkodni, nem halljátok soha, hogy hibáztatna, vagy gúnyolna másokat. Nem kutat mások szándékai felől, nem hiszi azt, hogy ő jobban cselekszik, mint mások, és soha nem tartja többre magát embertársainál. Aki szeret, az amennyire csak lehet, elkerüli, hogy fájdalmat okozzon.”
(V.Szt.János)
 
..:Bemutatkozunk:..
 
..:Pásztoraink:..
 
..:Ünnepeink :):..
 
..:Elérhetőségeink:..
 
..:Templomunk:..
 
..: Ifiinduló :..
 
..:Papszentelés:..
 
..: Advent :..
 
..:Nagyböjt és Húsvét:..
 
..:Passió - 2007:..
 
..:Pásztorjáték:..
 
..:Pásztorjáték '08:..
 
..:Képtár:..
 
..:Ünnepek:..
 
..:Cool-túra:..
 
..:Videók:..
 
..:Linktár:..
 
..:Napi ige:..
 
..:Google:..

Google

 
A mi keresztútunk - 2007. Március 21.

 

"Aki utánam akar jönni, tagadja meg

 

magát, vegye föl keresztjét mindennap és 

 

kövessen engem" (Lk 9,23).

 

 

 

Ifjúsági keresztút

 

2007. Március 21.

 

 

Bevezetés (Zsolt Atya)

Hogy végigjárjuk keresztutad, itt vagyunk!

Bűneinkért, teljes szívünkből szól bánatunk!

Mert vétkeinkkel a rólunk szóló tervedet sértettük,

S hogy nem kéne bántani egymást- nem értettük.

Tudjuk nem azért teremtettél, hogy féljünk,

Hanem hogy szabadon igazán éljünk!

Követünk hát téged, fogadj el minket

Harcunkat, imánkat, igaz életünket!

Eszmélődés legyen e keresztút, s engesztelés

Gyógyír halottainknak, kiknek kell a segítség.

Nézz azokra, kik elhunytak, s kedvesek nekünk,

S el ne felejtsük, hogy mi is a halálba menetelünk.

De most adj belátást, kérlek,

Azért, hogy igazán éljek!

Hogy minden napom, míg létezem,

Mindig igaz legyen!

 

1. Állomás:                                          

Jézust halálra ítélik (Torma Móni)

 

A főpapok és a vének fellázították a népet Jézus ellen. A tömeg pedig egyre hangosabban kiáltozott, ugyanis Barrabást akarták szabadon engedni. Pilátus tudta, hogy Jézus ártatlan, de félt a néptől, hogy fellázad ellene, ezért megfenyítették és átadta a népnek.

 

Vajon Jézusnak fájt-e, hogy a nép – és azok akik csodálták- most elítélték? Vajon Jézusnak okoztam-e bizalmatlanságot valamivel? Okoztam-e sebet azzal, hogy nem fogadtam szót szüleimnek, nevelőimnek, elöljáróimnak?...

AMEN

2. Állomás

Jézus vállára veszi a keresztet (Barna P. Rozi)

„Heves a harc, súlyos teher a kereszt.
Gyakran sóhajtasz fel: „Jaj, nem bírom ezt!”.
De tarts ki csak, egykor világossá lesz,
Mily szükséges volt itt, lenn az a kereszt”.

 

A belső küzdelem már lezárult az olajfák hegyén. Most a test szenvedései következnek. A súly nehéz, de nem a fa kereszt súlya okozza az igazi terhet. A bűneink súlya az, ami igazán nagy terhet ró a kereszt hordozójára. Jézus az erősek alázatával egyenesedik fel a kereszt alatt. Gyökeret ver keresztfája alatt. Nincs erő, mely elszakítsa onnan. Jaj, a könnye régesrég elapadt.
Nézi néma, fagyott fájdalomban.
Lassan vállára veszi a nehéz keresztet, és elindul az üdvösség útján! Nem néz vissza, csak előre tekint. Tudja, hogy mi vár rá és tudja, hogy a mi üdvösségünk érdekében végig kell járnia azt az utat, ahol megalázzák, az emberi méltóságába taposnak és az út végén, itt kell hagynia azokat, akiket szeret. De bátran előre tekint, mert tudja, hogy valóra kell váltania a próféciákat.

 

Istenem, olyan nehéz hordozni a minden nap keresztjét. De Jézus megmutatta nekünk, hogy igenis van értelme és bátran kell a keresztünket hordozni, mert ha őt követjük a célhoz érünk! Segíts minket, hogy Jézushoz hasonlóan bátran előre tekintsünk és alázattal viseljük sorsunkat, mégha néha könnyes lesz is a szemünk vagy úgy érezzük, hogy semminek nincs értelme. Akkor jusson az eszünkbe Jézus Krisztus példája és egyenesedjünk fel és induljunk tovább, és ne tántorítson el semmi a helyes útról!

Segíts nekünk, Urunk,  hogy könnyíteni tudjunk az embertársaink kereszthordozósában is!

AMEN

 

 

 

3. Állomás:

Jézus először esik el a kereszttel (Hevér Nóri)

 

A 3. állomás emlékeztet, hogy Jézus a sok szenvedésben elgyöngülve a nehéz keresztet nem bírja, és a földre roskad.

Gondoljunk arra, hogy mi hányszor buktunk el bűneink által. Ahogy Jézus felkelt, mi is számtalanszor felkelünk a gyóntatószékből, Isten irgalmasságától megtisztulva. De javultunk-e?   

Tettünk-e azért erőfeszítést, hogy ellenálljunk a kísértésnek, még ha nehéz is volt?

 

Könyörögjünk, Urunk add nekünk a kegyelmet, hogy a gyónásban ne csak megtisztuljunk bűneinktől, hanem utána előre is haladjunk a vallásos életben és adj erőt a ránk kiszabott kereszt hordozásakor!

AMEN

 

4. Állomás

Jézus Szent Anyjával találkozik (Sárkány Bence)

 

Amikor Mária látja szenvedő fiát szomorúság önti el. Jézus imádkozik érte, hogy ne legyen szomorú. Mária mindenerejével segíteni szeretne rajta. Együtt szenved a fiával Mária.

Kérlek, segíts rajtunk, hogy meglássuk társaink problémáit!

 

AMEN

 

5. Állomás

Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni (Nánási Tomi)

 

Ki szeretne ilyen súlyos terhet hordani a vállán, amelyet Jézus vitt egykoron? Úgy hiszem, senki. Ezek a terhek-azaz bűneink- igen súlyosak és enyhítésükön akkor csak egy Simon nevű ember segített. Bár nem ajánlkozott önként, mégis később örömmel töltötte el a szívét, hogy segedelmére lehetett Urunk Jézus Krisztusnak a kereszt cipelésében. Mindenhol ismerik nevét, hiszen ő az egyedüli ember, aki ily módon segítette Jézust.

Micsoda kitüntetés!!!Gondolhatnánk. Pedig más akkor megkapta ajándékát a Földön: a boldogságot.

 

Uram!

Add, hogy mi is lelkesen segíthessünk embertársaink gondján-baján, hogy már itt a Földön is ízelítőt kaphassunk a mennyei boldogságból!

Segíts nekünk megbarátkozni azzal is, hogy ne csak a számunkra jót kívánjuk el a másoktól, hanem érezzük át az elnézéséhez szükséges terheket is!

AMEN

6. Állomás

Jézusnak Veronika kendőt nyújt (Papp Szandi)

 

Ez az állomás az a hely, ahol Veronika kendőt nyújt a keresztet hordozó Jézusnak, hogy vérbe borult arcát megtörölje. Jézus úgy hálálta meg Veronika jóságát, hogy arclenyomatát a kendőn hagyta.

Gondoljuk át Veronika jóságát, és nézzünk magunkba, hogy mi hogyan éljük meg mindennapjainkat. Segítünk-e a keresztet hordozó Krisztusnak? Vagy bűneinkkel nehezítjük sorsát?

 

Add Uram, hogy a mai világban is legyenek ilyen jó szándékú emberek, mint akkor Veronika volt, hogy nekik is meg tudd mutatni az arcodat. Így hát mi is kövessük Veronika példáját és segítsünk a mi szenvedő Jézusunkon és embertársainkon.

AMEN

 

7. Állomás

Jézus másodszor esik el a kereszttel (Rigó Ági)

 

Hányszor gondoljuk azt, amikor megbánjuk elkövetett bűneinket, vagy elhagyunk egy rossz szokást: többé nem teszem. Aztán elég egy gyenge pillanat, egy berögzült mozdulat, vagy a körülmények alakulására, és mégis megtesszük újra.

 

Azt gondolom, ha megtagadom önmagam, felveszem keresztem, és követlek téged, Jézus, végig tudom csinálni! Egyszer már elestem. Most újra…Rosszul csinálok valamit? Félreértettem, hogy mit vársz tőlem? – Azt hiszem nem.  Te is elestél másodszor is. Aztán felkeltél. Én is felkelek és megyek tovább. Hiszem, hogy végigjárom veled az utat, az életet.

AMEN

8. Állomás

Jézus vigasztalja a síró asszonyokat (Fekete Ági)

O Jézusom!

Te vigasztaltad a Jeruzsálemi asszonyokat, mentsd meg a lelkem és segíts, hogy siránkozásomon túl megalapozhassam bűneim bocsánatát!

AMEN

 

9. Állomás

Jézus harmadszor esik el a kereszttel (Keresztesi Gréta )

 

Nem a kereszt, hanem a bűneink terhe nyomja le az Urat harmadszor is a sziklás földre. Minél nagyobbak az emberek bűnei, annál gyötrőbbek az úr szenvedései. Milyen nehéz újra fölállni, összeszedni a test és a lélek legvégső, maradék erejét! De föláll, mert tudja, be kell teljesítenie az igét, Fájdalmak között, meggyötörve, megalázva, összeverve megy a Golgotára, hogy megváltson mindenkit.

 

Uram! Te egyszülött fiadat adtad nekünk, hogy általa megismerjük jóságodat, szeretetedet… fiad alázattal tűrte, hogy elítéljék, megverjék, és keresztre feszítsék. Az odáig vezető úton háromszor is elesett, de példát mutatva felállt. Istenem, a mi életünk is botlások és elesések sorozata, de tudjuk, hogy Te nem az alapján fogsz minket megítélni, hogy hányszor estünk el, hanem hogy hányszor keltünk fel és kezdtük újra. Add, hogy Fiadhoz hasonlóan kitartók, erősek tudjunk lenni, hogy mindig fel tudjunk állni, és szeretetben tudjuk egymást vezetni az úton.

AMEN

 

10. Állomás

Jézust megfosztják ruháitól (Dora Imi)

 

Jézust a nehéz keresztút alatt a legnagyobb megaláztatás is éri: megfosztják ruháitól! Jézusom, a lemeztelenítésed az én művem is, amikor ruházkodásban való hiúságom, könnyelműségem, evés-ivásban való kényességem, testemnek tisztességtelen és szemtelen cicomálása, lelkemnek elhanyagolása is hozzájárult szenvedéseidhez.

És igen! Te így is vállaltad! Vállaltad értem, vállalta érted, vállalta értünk mindnyájunkért!

 

Uram! Szereteted példamutató előttem! A te kedvedért kész vagyok a lemondásra az önmegtagadásra!

Megtagadok magamtól olyasmit, ami testemnek, lelkemnek kellemes!

Öltöztesd hát fel lelkemet erényeiddel!

AMEN

 

11. Állomás

Jézust keresztre feszítik (Tóth Renáta Bernadett)

 

Jézus elfáradt, teste meggyötört volt. A katonák mégis kezükbe vették a szögeket, amellyel Jézust felszegezték a keresztfára. Édesanyja, Mária végignézte Fia gyötrelmeit. Szíve megszakadt a fájdalomtól, pedig tudta, hogy Jézus értünk és a mi üdvösségünkért vállalta a kereszthalált, hogy megmentsen minket a kárhozattól.

 

Látod nekünk a kisebb sérülések is milyen fájdalmat okoznak! Nehezen tudjuk elviselni pedig TE mennyi szenvedést vállaltál érünk!

Jézusom, felajánlom azokat a fájdalmakat amelyeket napról-napra érzek. Kérlek segíts, hogy bátor legyek és a keresztemet ne csak hordozni tudjam hanem felajánljam a családtagjaimért és a többi emberért.

AMEN

 

12. Állomás

Jézus meghal a kereszten (Tamás atya)

Némán térdelünk a kereszt előtt. A kereszt csendje most többet mond nekünk bármilyen szónál. Némán szemléljük, hogy mit tett értünk Jézus.

Istenünk, köszönjük Neked, amit értünk tettél.
Segíts, hogy Téged kövessünk életünk minden napján, az értelmetlennek látszó szenvedésben is - hűségesek legyünk egészen a szeretet legvégső megnyilvánulásáig.
                                                                                                     AMEN

 

13. Állomás

Jézus testét leveszik a keresztről (Sárkány Balázs)

 

Jézus kereszthalála beteljesedett és a Szent Szűz ölébe helyezték Krisztus megalázott testét.

 

Szűzanyám, kérünk téged, hogy segíts nekünk eltűrni s úgy átélni azt a fájdalmat, azt amit te átéltél, mikor a te szent fiadat a kezedbe helyezték, és te mégsem tagadtad meg és elfogadtad Istent és az ő akaratát.

Add, hogy mi is a te szent kardba kerüljünk, mikor majdan meghalunk és soha ne tagadjuk meg Istent és Szent fiát!

AMEN

 

 

 

14. Állomás

Jézus sírna helyezik ( Kurucsai Éva )

 

Józsefnek volt egy sírja, amelyben még senki sem feküdt. Pilátustól elkérte Jézus testét, gyolcsba tekerte, majd a sírba helyezte. Követ hengerített a sírbolt elé, és lepecsételtették, hogy tanítványai ne tudják elvinni a testét és azt mondani, hogy feltámadt.

Vasárnap reggel asszonyok mentek a sírhoz, hogy zsidó szokás szerint bebalzsamozzák Jézus testét. Meglepetésükre a kő el volt hengerítve a sírhely elől. Odabent csak az Úr angyala állot és így szólt hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadott!”

Vajon eszükbe jutott Jézus ígérete? Jézus azt ígérte, hogy harmadnapra feltámad és megváltja az ő népét.

Ez valóban bekövetkezett. Feláldozta önként magát a mi bűneinkért!

 

Istenem, segíts meg engem, hogy a mindennapok keresztjét a vállamon tudjam hordozni és Jézus példáját követve, együtt osztozzak társaimmal örömben és fájdalomban!

AMEN

 

  

Befejezés (Geszler Péter)

 

Mennyei Atyánk! E keresztút végén talán mindannyian megértettük, hogy Te milyen határtalan hűséggel szeretsz minket. Talán sikerült elhatároznunk, hogy egy igazi szeretetkapcsolatban a legkisebb bűnt, megbántást is elkerüljük, hiszen az fájó tövis ami megsebzi szeretteink szívét. Tőled is eltaszít, saját méltóságunkat is gyöngíti, vagy akár porba alázza.

Minden egyes hibánk és bűnünk egy-egy tövis Szent Fiad koszorúján. Egy-egy suhintás arra a szögre, mely felszögezte Őt arra a Szent Fára. De tudjuk: ott és akkor az emberiség megváltást nyert, a bűnöket felszögezték, a halált legyőzték. Mindez egyszülött Fiad vére árán vált valóra.

A sötét sír azonban nem lehet végső állomás, nem lehet az utolsó fejezet a megváltás könyvében, hiszen a feltámadás nélkül hitünk mit sem ér.

Istenünk, Mennyei Atyánk! Adj nekünk erőt, hogy „még a halál völgyében járva is” hűségesek maradjunk Hozzád, szeretteinkhez, és barátainkhoz. Hitesd el félő szívünkkel és általunk a világgal, hogy a sötétség legmélyére is felvirrad a Húsvét válasza! Egyesíts bennünket asztalod körül, hogy a megtört Kenyér, a közös Bor győzzön le bennünk minden megingást, és Jánost, Pétert és a többi apostolt követve járjuk végig az utat, mely bár a kereszten át, de a feltámadás hajnalához vezet!

Úr Krisztus, Te bízol bennünk, és ez által életünk értelmet nyer. Így szólunk hozzád: „Hiszek Uram”, segíts kishitűségemen!” Te pedig megmutatod a teremtő alkotás útját és megengeded, hogy ezen az úton törékenységünk ellenére is alkotni tudjunk. Dicsőség a Feltámadottnak, aki ismervén gyöngeségünket és kifosztottságunkat, eljön, hogy a megingathatatlan bizalom himnuszát énekelje bennünk.

AMEN

 

 
..:Kezdőlapnak:..
Legyen ez a kezdölapom!
 
..:Toronyóra:..
 
..:Fórum:..
 
..:Naptár:..
2018. Július
HKSCPSV
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
..:Névnap:..

 
..: Biblia Online :..

 
..:Katolikus Hírmondó:..

Egyházközségünk havilapja

Főszerkesztő: Dr. Hevér Tibor

 

 
..:A Biblia éve 2007:..

 
..: Szent Pál éve 2008. :..

 
..: A papok éve 2009. :..

 

 
..:Napi evangélium:..

 
:)
látotagó olvassa a lapot. 1
 
..:Számláló:..
 
..:Mosolyogjatok!!!:..

 
..:Bibliai milliomos:..

 
..:Ennyien voltatok:..
Indulás: 2007-03-10
 
egér
 
Képtár
 
..: Utolsó frissítés :..
 
..: G-mail :..
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679;&#12300;&#914;&#923;SM&#923;IW&#12301; &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679; EGY SZIGET + 24 MÁGUS &#9679; FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)